Behörighetsgivande tester: Tisus

Behörighetsgivande tester: Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier)

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket . Det är avsett för elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Tisus anordnas av Stockholms universitet två gånger per år, i maj och i november. Läs mer om Tisus och anmälan till provet på www.su.se/svefler/tisus