Distansstudier

Distansstudier

Efter årskurs 6 fortsätter eleverna att studera svenska på distans. Årskurs 7-9 kan studeras genom Sofia Distans www.sofiadistans.nu. Årskurs Gy1-Gy3 studeras genom Hermods distansundervisning www.hermods.se.

 

Handledning

Vid distansstudier kan eleven behöva handledning. En förälder kan vara handledare, men ibland kan det vara enklare med en utomstående. Svenska skolan erbjuder handledning 1 gång varannan vecka, i grupp eller individuellt.

distansstudier